Rapex lista

A legfontosabb tudnivalók mielőtt sminktetováló festéket választunk...............

Mint már említettük a  Council of Europe által 2008-ban elfogadott ResAP 2008/1-es törvénykezés részletes beszámolót ad a tetováláshoz felhasználható pigmentek minőségi követelményeiről. Harmadik számú mellékletében felsorakoztatja mindazokat a vegyületeket, amelyek bizonyos érték felett egészségkárosító hatással bírnak.

Maximum megengedett koncentráció szennyeződések esetében

Maximum megengedett koncentráció szennyeződések esetében

A tetováló és sminktetováló festékek tisztaságával kapcsolatos kérdések régóta vita tárgyát képezik. De mi az ami nekünk felhasználóknak biztos támpontot adhat tetováló festékünk megválasztásában? Az Európa Tanács támogatásával online felületen mi is meggyőzödhetünk arról, hogy az általunk vásárol pigmentek megfelelnek-e a minimum minőségi követelmények. A lista neve RAPEX, mely felsorakoztatja mindazon márkákat illetve pigmenteket, amelyek a megengedettnél magasabb koncentrációban tartalmaznak egészségkárosító anyagokat.

A következő részletes beszámoló publikálásának célja nem az elrettentés sem a sminktetováló, sem pedig a vendég szempontjából; mindinkább a hiteles felvilágosítás mely segítséget nyújthat a széleskörű látókör és a magabiztos pigment választás kialakításában.  Fontos megjegyeznünk, hogy Permanent System pigment formuláink megalkotásában az itt felsorakoztatott érveket a teljesség hiánya nélkül figyelembe vettük.

Mely sminktetováló festék szennyeződések bírnak jelentős egészségkárosító hatással?

PAH - policiklikus-aromás-hidrokarbon vegyületek

A PAH vegyületek családját több mint 100 különböző vegyület alkotja, melyek közül nyolcat különösen veszélyes rákkeltő anyagként tartanak számon. Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat annak bizonyításában, hogy ezek a vegyületek sminktetoválás vagy tetoválást követően az egész szervezetre hatást gyakorolnak. Azonban az már tisztázott tény, hogy tetoválás után a nyirokkeringés aktív és ha a  pigment deposit nem akad meg közvetlen a papilláris réteg alatt, az irhába lejutott pigmentek bizony nyirokkeringésbe és véráramba kerülhetnek, így a szennyeződések szétszórodhatnak testünk különböző szöveteiben.  Ugyanakkor ha a pigmenteknek sikerül depositot képezni  közvetlenül a hámló réteg alatt, akkor feltételezhető hogy ha sminktetováló pigmentünk szennyezett volt, folyamatosan léphetnek ki PAH vegyületek. Ennek következtében hosszú távú egészségkárosító hatás kockázatával is számolnunk kell.

PAH vegyületek előfordulása az ember álatl szennyezett természetben igen gyakori. Vegyületei szerves vegyületek tökéletlen égése okán keletkeznek, úgy mint ételek sütése, grillezése és cigaretta füst kibocsátása során. A ResAP 2008/1 törvénykezés B-táblázata alapján sminktetováló festékekben a maximum megengedett mennyiség 0,5 ppm alatt kell legyen. Ha ezt az értéket meghaladja a termék rákkeltő tulajdonságú, és forgalmazása azonnali hatállyal meg kell szűnjön.

Szén - szén alapú fekete színező

A tiszta szennyeződés mentes szén minden mennyiségben megengedett kozmetikai és sminktetováló termékekben. De mennyire képes földünkön ilyen nagy gyakoriságban előforduló ásvány szennyeződés-mentes maradni?

A német tetováló termékek biztonságával foglalkozó felügyeleti szerv vizsgálatot végzett három szén alapú fekete sminktetováló festék esetében. A vizsgálatból kiderült, hogy semelyik pigment formula esetében nem sikerült szennyeződésektől mentes szén ásványt felhasználni, különböző mértékben, de mind tartalmazott PAH és BaP vegyületeket.  Következésképpen megállapítható, hogy bár a szén mint színező anyag választható fekete festék formulák megalkotásában, de a szénforrás megválasztása nagy körültekintést igényel. Európai szakmai platformokon igen sűrűn vitatott téma a szén fekete használata, és a jövőben a pigmentekkel szemben támasztott egyre szigorodó törvénykezéseknek köszönhetően felhasználása valószínű háttérbe fog szorulni.

Szakmabeliek körében köztudott, hogy a fekete szín sok másod- és harmadrendű szín megalkotásában részt vesz. Annak függvényében melyik színvariánsról van szó a szén alapú festékek szennyeződései sajnos egyéb más színekben is jelen lehetnek.

Nikkel - a vas-oxid szennyeződése

Számos gyengébb minőségű vas-oxid alapú sminktetováló pigment tartalmaz nikkel szennyeződéseket. A ResAP 2008/1 rendelkezése alapján a nikkel koncentrációja olyan csekély  értéket kell, hogy mutatsson, amely a ma rendelkezésre álló legfejlettebb pigment gyártó technológiák használatával elérhető. Nos, sajnos ez elég széles skálát is jelenthet. A nikkel felhám alá jutásának egészségkárosító hatása elsősorban allergén tulajdonságában rejlik. A pigmentek bőrbe injektálása következtében nem csupán kontakt allergiás válaszreakcióra számíthatunk, hanem az allergén közvetlenül a szervezetünkbe jut(hat) hólyagosodás, viszketés, kiütés formájában állandó gyulladásban tarthatja a kezelt bőrfelületet.

Tények a pigment szennyeződések felszívódásáról.....................

Számos tudományos kísérlet számol be arról, hogy a sminktetováló festékek bőrbe jutása után elszállítódhatnak a kezelt felületről. A következő kísérleti eredmények híven tükrözik a pigmentek viselkedését bőrbe jutás után. Kísérleti egereken hátán végeztek tetováló beavatkozást, állatonként 584 microgram pigmentet juttattak be.  42 napon belül a kezelt felületen a pigment tartalom 32%-al csökkent. Ennek természetesen egyrészt a felhámba jutott pigmentek lehámlása, másrészt pedig a pigmentek nyirok- és vérkeringésen keresztül való távozása az oka. Egészségi állapottól és egyéni adottságok függvényében az elszállítódott pigment vagy depositot képez a szervezet (nem létfontosságú) szövetében, avagy kiürül a kiválasztási folyamatok során.

Konklúzió

A tetováló festékek szennyeződés tartalmának vizsgálata és a rendelkezésre álló felszívódási mutatók tükrében a sminktetováló és tetoválófestékek lehetséges egészségkárosító hatása igen valószínű.  Ugyanakkor nagyon hiányos az ismeretünk arról, hogy mi történik ezekkel a szennyeződésekkel a szervezeten belül: vajon lokálisan fejtik ki hatásukat vagy talán képesek az egész szervezetre hatni?  Ezen a területen a közeljövőben újabb kutatási eredmények várhatóak, de mindaddig mi sminktetoválók próbáljunk minél nagyobb körültekintéssel és a RAPEX lista folyamatos tanulmányozásával biztosítani vendégünket afelől, hogy szolgáltatásunk megfelel az Európai Uniós elvárásoknak.

RAPEX lista elérhető itt.